Vooruitkijken

Als we dan toch even vooruit willen blikken dan wordt dit een periode waarin we nog steeds in de Covid-19 pandemie zitten en waar we aan de wieg staan van uitdagende vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, klimaat (hittestress en wateroverlast) en de jeugdzorg. Onze aandacht zal gericht blijven op de lokale omgeving binnen de gemeentegrenzen van Diemen en daarbuiten in de samenwerking met omringende gemeenten. Iedereen heeft recht op gelijke kansen, recht op basiszorg, recht op een dak boven het hoofd, recht op onderwijs en veiligheid, recht op je zelf kunnen zijn, recht op een leefbare omgeving, cultuur en recreatie, recht op sport en beweging. 

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Diemen. 

 

We hopen op veel creatieve ideeën en initiatieven in Diemen, als één van de snelst groeiende gemeente van Nederland. We gaan alles doen aan wat past bij zo een groeiend Diemen.