Kies Kompas 2022

Onze opmerkingen bij stellingen bij Kieskompas. 
 
1 (mee eens) Inwoners van Diemen moeten per kilo gaan betalen voor hun restafval 
 
Dit heeft een averechts effect. Inwoners zullen dan andere manieren vinden om restafval kwijt te raken. Bovendien is door scheiding de hoeveelheid restafval gedaald. 
 
2. (mee eens) De afvalverwerker moet plastic gaan scheiden (nascheiding), ook al is dat duurder dan wanneer inwoners dat zelf doen. 
 
Ervaringen bij de afvalverwerker van onze buren (Amsterdam) hebben geleerd dat nascheiding efficiënter is dan scheiding aan huis, zonder prijsverhogingen. Hoeft dus niet duurder te zijn. 
 
3. (niet mee eens) Het vuurwerkverbod voor consumenten moet in Diemen ook na corona blijven 
 
Wij denken dat een vuurwerkverbod een averechts effect heeft en dat het verbod niet te handhaven is. Wel zijn wij voorstander van georganiseerd vuurwerkshows waardoor inwoners zelf geen vuurwerk meer hoeven te kopen. 
 
4. (niet mee eens) Parkeerplaatsen mogen verdwijnen om ruimte te maken voor de fiets 
 
Wij zijn voor het terug dringen van het auto gebruik. Maar deze stelling komt niet voor in ons programma. Fiets parkeren is ook geen probleem in Diemen. 
 
5. (neutraal) Er moet een fietsverbinding komen tussen Plantage de Sniep en station Diemen-Zuid 
 
Niet ten koste van alles 
 
6. (neutraal)  Er moet een nieuw zwembad worden gebouwd, ook al zijn de kosten daarvoor hoger dan van renovatie van het Duranbad. 
 
Wij denken dat met door duurzame nieuwbouw de kosten op langere termijn lager zijn. Hogere bouwkosten zijn dan verdedigbaar.