Sport, bewegen en gezonde leefstijl

Ons Diemen vindt dat er nog meer gedaan kan en moet worden om de inwoners van Diemen te stimuleren tot een gezondere leefstijl.

Speerpunten

Zorg voor voldoende en een divers sport- en beweegaanbod in Diemen, ook in de openbare ruimte

Created with Sketch.

Naast het huidige sportaanbod denken wij aan het multifunctioneel gebruiken van de huidige sportcomplexen voor bijvoorbeeld andere zomersporten. Daarnaast willen wij meer fitnessapparaten zien in de openbare ruimte.

Bewustwording en stimuleren van het belang van een gezonde leefstijl

Created with Sketch.

Bewustwordingscampagnes voor alle leeftijden opstellen samen met inwoners en de private en publieke sector. Met stimuleren denken wij onder andere aan het organiseren van uitdagingen (challenges) en betere bekendmaking van de activiteitenladder maar ook aan het rookvrij maken van bijvoorbeeld bushaltes.

Uitgebreider budget van het lokaal preventieakkoord

Created with Sketch.

Het huidige budget van 20.000 euro voor 3 jaar is ontoereikend. Er moet meer geld beschikbaar worden om de plannen uit te voeren, te monitoren en evalueren.

Gunstig ondernemingsklimaat voor gezonde voedingsaanbieders

Created with Sketch.

Inwoners moeten de gezonde keuze kunnen maken. Wij willen kijken wat er mogelijk is om het ondernemingsklimaat voor gezonde (en duurzame) voedingsaanbieders gunstiger te maken.

De Coronapandemie heeft eens te meer het belang van een gezonde leefstijl onderstreept. Een gezonde leefstijl maakt je fysiek en mentaal fitter wat helpt ter preventie van een zorgbehoefte. 

Meerdere ideeën staan verder onderaan de pagina.

Diversiteit in sport stimuleren

Iedere Diemense inwoner heeft zijn eigen behoefte aan sporten. Waarin de een graag naar de sportschool gaat, wilt de ander graag in teamverband sporten of juist lekker wandelen in onze mooie gemeente. Wij stimuleren de verschillende sporten en willen dit graag behouden. Daarom, als er nieuwe initiatieven komen qua sporten, gaan we in overleg kijken waar er ruimte is met als randvoorwaarden zo min mogelijk clubs te laten verhuizen naar andere gemeenten. 

(Zomer)sportaanbod en optimaal gebruik accommodaties 

In de zomermaanden, als het seizoen van de belangrijkste sporten is afgelopen, is er ruimte voor andere sporten. Multifunctionele accommodaties bieden zo meer kans voor andere sporten dan bijvoorbeeld voetbal, hockey of korfbal. Hier valt te denken aan frisbeegolf of padel.  

Verder heeft Diemen veel water, waar sporten zoals suppen, kayakken en kanoënen, uitgeoefend kunnen worden. Een nieuwe activiteit is paddleboard yoga. 

Voldoende sport gelegenheid 

Op het kleine sportcomplex Diemen zijn allerlei sporten samengeperst. Als we ervan uitgaan dat de verenigingen hun geuite ambities waarmaken, dan ontstaan er op korte termijn al capaciteitsproblemen: 

 • Zo zal er een moment komen dat SV Diemen meer mini-velden nodig heeft en misschien wel een eretribune in de toekomst. 
 • De Hockey Bond (KNHB) adviseert nu al drie hockeyvelden en HC Diemen verwacht dat de twee velden snel vol zitten.  
 • Veldhandbal, beachhand- en volleybal stijgen in de belangstelling en bezitten de potentie om te groeien. 


Al deze sporten passen nu net allemaal in het sportpark en daarmee ontneem je ook direct de mogelijke groei van de verenigingen. 

Door de groei van Diemen zullen we met de bestaande clubs in gesprek moeten blijven of er nog steeds genoeg ruimte is om mensen te laten sporten met de huidige ruimtes. Door te blijven inventariseren kunnen wij op termijn kijken naar passende oplossingen en zo iedereen dichtbij te laten sporen. 

Lokaal preventieakkoord

In 2018 is het nationaal preventieakkoord gesloten. In 2021 heeft de gemeente Diemen hier een lokale variant op gemaakt. In oktober 2021 is het lokaal preventieakkoord als collegebevoegdheid goedgekeurd door de huidige coalitie. Dit 3-jarige plan is daarom niet ter discussie gekomen in de gemeenteraad. Wat ons betreft is dit een gemiste kans geweest om een open discussie te voeren over een enorm belangrijk onderwerp dat speelt in de samenleving. In het preventieakkoord omarmt de coalitie de JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht). Een van de voorwaarde van werking van de JOGG-aanpak is politiek en bestuurlijk draagvlak. Het is daarom onbegrijpelijk dat de huidige coalitie deze voorwaarde naast zich neerlegt door de gemeenteraad buitenspel te zetten. 


In het huidige lokale preventieakkoord is een uitvoeringsbudget geraamd van 20.000,- euro voor 3 jaar. Er staan een aantal goede ideeën in, deels overlappend met de onderstaande ideeën. Helaas mist er ook nog te veel om daadwerkelijk impact te hebben. Ons Diemen is van mening dat het budget flink uitgebreid moet worden om onder andere een gezondheidsmakelaar/regiocoördinator aan te stellen en om monitoring van het preventieakkoord op te zetten. Wij vinden dat er wel politiek en bestuurlijk draagvlak voor moet zijn en daarom willen wij voorstellen doen in de gemeenteraad. Daarnaast vinden we dat er een betere verbinding moet zijn tussen publiek en private instellingen om draagvlak voor dit lokale preventieakkoord te creëren. We willen onderzoeken hoe we deze verbinding het beste kunnen bereiken. 

Ideeën ter bevordering van een gezondere leefstijl

 •  Organiseren van bewustwordingscampagnes (en challenges) over gezonde voeding, het belang van bewegen, stoppen met roken, minder stress. 
 • Creëren van een gunstig ondernemingsklimaat voor gezonde voedingsaanbieders, leefstijlcoaches, beweegcoaches (zoals ergo-, oefen- en fysiotherapeuten). 
 • Creëren van rookvrije omgevingen zoals bij de ingangen van de winkelcentra, bushaltes, speeltuinen. 
 • Campagne/marketing voor de activiteitenladder van Welzijn Diemen. 
 • De openbare ruimte inrichten zodat het stimuleert om te bewegen, denk aan: 
 • Plaatsen van meer fitnessapparaten (voor elke leeftijd) 
 • Bij elk bushokje aangeven hoeveel meter verder het volgende bushokje is en hoeveel tijd dat ongeveer kost en hoeveel stappen je daarmee zet 
 • Afstand strepen op de weg plaatsen voor wandelaars, skeeleraars of hardlopers 
 • Stimuleren van de Gezonde school-aanpak 
 • Meer actieve lessen 
 • Breder beweegaanbod tijdens de gymuren zoals zwemmen 
 • Uitdagende schoolpleinen (bruikbaar tijdens- en na schooltijd) 
 • Pilots met supermarkten over de gezondere keuze 
 • Het creëren van een platform voor samen bewegen, zoals Diemen voor Elkaar (of integreren met Diemen voor elkaar). Of creëren (of stimuleren van het gebruik maken) van een app voor het stimuleren van bewegen 
 • Creëren van een Diemer sportverenigingenabonnement voor jongeren. Een abonnement voor meerdere sportverenigingen zodat ze kunnen snuffelen aan meerdere sporten. 
 • Proactief beleid richting gezinnen die leven rond de lage-inkomensgrens voor sportmogelijkheden 
 • Samenwerking zoeken met kennisinstellingen zoals de HvA en InHolland (kan ook op meerdere vlakken dan alleen vitaliteit) 


Heb jij ook gezonde ideeën of wil je met ons sparren over deze onderwerpen?