Onderwijs

Wij willen dat goed onderwijs in Diemen voor iedereen toegankelijk is. Kinderen van allerlei achtergronden ontmoeten elkaar op de scholen in Diemen. Kansengelijkheid start bij goed onderwijs!

Speerpunten

Aanpakken leraren tekort

Created with Sketch.

Leraren motiveren om te kiezen voor scholen in Diemen door voorrang op woningen en faciliteren in parkeerplekken voor leraren. 

Burgerschap

Created with Sketch.

Kinderen leren om zich te verplaatsen in een ander, leren omgaan met verschillen en zichzelf te leren zijn!

Middelbareschool

Created with Sketch.

Wij willen dat er in Diemen opnieuw onderzoek wordt gedaan naar het openen van een zo breed mogelijke middelbare school. Kinderen uit Diemen mogen niet benadeeld worden door de grootstedelijke problematiek en loting. 

Gezonde scholen

Created with Sketch.

Kwaliteit van huisvesting is van belang, door groene scholen en door een gezond binnenklimaat.

Monitoring Jeugdzorg

Created with Sketch.

Samenwerking tussen scholen en hulpverleningsorganisaties is belangrijk om snel signalen rond jeugdhulp te herkennen, professionals moeten samen worden gebracht.

Wij willen dat goed onderwijs in Diemen voor iedereen toegankelijk is. Kinderen van allerlei achtergronden ontmoeten elkaar op de scholen in Diemen, wij zijn dan ook tegen segregatie (ontmenging) in het onderwijs. Kansengelijkheid start bij goed onderwijs! Op iedere school wordt goed burgerschapsonderwijs gegeven waardoor de burgers in Diemen zich al op jonge leeftijd kunnen verplaatsen in een ander, leren omgaan met verschillen en zichzelf leren zijn.  

 

Er is, met het oog op de groeiende leerlingprognoses, voldoende en divers onderwijsaanbod in de Gemeente Diemen. De kwaliteit van de onderwijshuisvesting is goed en ook de binnenklimaten zijn op orde. Dit is essentieel voor goed onderwijs, de gemeente faciliteert hierin indien nodig.

 

De scholen in Diemen hebben, buiten een onderwijsfunctie, ook een buurtfunctie, het is een plek waar ouders en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten. Wij stimuleren naschoolse activiteiten in samenwerking met sportclubs, buurthuizen en kinderopvangorganisaties. Mede daarom stimuleren wij ook het concept ‘de Brede School’ waarbij er een doorgaande lijn is in het onderwijs van 0-12 jaar.

GOED ONDERWIJS

Om goed onderwijs te garanderen zijn leerkrachten essentieel. Het is van groot belang dat leerkrachten ervoor blijven kiezen om in Diemen te werken en niet naar Amsterdam te vertrekken in verband met de grootstedelijke toelage. Inmiddels biedt de Gemeente Diemen al in beperkte mate voorrang op woningen en zijn er parkeervoorzieningen georganiseerd. In overleg met de Gemeente en de scholen in Diemen willen wij kijken hoe we de scholen in Ons Diemen nóg aantrekkelijker kunnen maken voor leerkrachten. 


EEN MIDDELBARE SCHOOL IN DIEMEN 

Wij willen dat er in Diemen opnieuw onderzoek wordt gedaan naar het openen van een zo breed mogelijke middelbare school. Kinderen uit Diemen mogen niet benadeeld worden door de grootstedelijke problematiek en loting. Leerlingen uit Diemen moeten dan ook voorrang krijgen op deze mogelijk, nieuw te bouwen school. Wij vinden samenwerking met het Voortgezet Onderwijs uit de regio zeer wenselijk. Mocht het openen van een middelbare school in Diemen haalbaar blijken is de plek zeer belangrijk. Wij zien hierin kansen in samenwerkingen met Huizen van de Buurt, welzijnsorganisaties en sportclubs.


SPEELPLEINEN EN ACTIVITEITEN 

Wij zijn voorstander van gezonde scholen en meer ‘groene’ schoolpleinen of natuurspeelpleinen in de buurten. Op dit moment zijn er nog té weinig activiteiten en plekken voor de oudere jeugd. Wij willen, in samenspraak met de jeugd, de bewoners en Welzijn Diemen nadenken waar we dit mogelijk kunnen maken en/of kunnen verbeteren. 


JEUGDZORG 

Samenwerking tussen scholen en hulpverleningsorganisaties is belangrijk om snel signalen rond jeugdhulp te herkennen, professionals moeten samen worden gebracht. Daarnaast is het van belang om gezinnen die hulp nodig hebben snel te bereiken en effectieve hulp op maat te bieden. Kinderen horen gezond op te groeien en gezinnen moeten de juiste handvatten krijgen. Het is de rol van de gemeente om jeugdhulp te monitoren en te toetsen op kwaliteit. Het kind komt eerst!