Financiën en economie

Diemen kan niet zonder een sterke lokale economie. Bedrijvigheid biedt werkgelegenheid en maakt Diemen geweldig!

Evenwichtig financieel beleid

Created with Sketch.

Een evenwichtig financieel beleid voeren zonder tekorten met het waarborgen van de continuïteit.

Versterking van wijken

Created with Sketch.

Geld, wat vrijkomt door verduurzaming, besteden aan bestrijding energiearmoede en versterking van wijken.

Vooruitkijken

Created with Sketch.

Nu beginnen met het oplossen van toekomstige financiële problemen. 

Inzicht geven

Created with Sketch.

Burgers betrekken bij de uitgaven van de gemeente in de wijken.

Voorzieningen in stand

Created with Sketch.

Zoveel als mogelijk de huidige voorzieningen in stand houden.

Lokaal ondernemerschap

Created with Sketch.

De connectie met het lokaal ondernemerschap vergroten.

De gemeentebegroting en uitgaven moeten zo ingericht zijn dat een continuïteit op middel en lange termijn is gegarandeerd. Sinds ons aantreden in 2018 zagen we een financiële onevenwichtigheid in de begrotingen op de lange termijn. De negatieve resultaten op de lange termijn waren onder andere voor ons aanleiding om de begroting steeds af te keuren. De oorzaak en mogelijke oplossingen zijn door het huidige college nooit helder gegeven. Twee jaar geleden kwam het door de sloop van de containerwoningen en daardoor de afname van de inwoners. Terwijl in de prognose het inwoneraantal toenam.

 

Nu is de verklaring, de afname van de Algemene uitkering. De Algemene uitkering bestaat uit een bedrag dat iedere gemeente krijgt op basis van onder andere het inwoneraantal en wat het Rijk uitgeeft aan investeringen. Hoe meer het Rijk uitgeeft, hoe hoger de Algemene uitkering en andersom geldt dat ook. Dus hoe minder geld het Rijk uitgeeft hoe lager de Algemene uitkering.

Dit principe wil het Rijk loslaten en stelt een nieuwe manier van verdeling van de algemene uitkering voor. Het huidige voorstel pakt ongunstig uit voor Diemen. Het college spreekt over toekomstige financiële donkere wolken.

 

Daarbij lijken de cijfers nu wel in orde, maar dat komt ook door het verschuiven van kosten naar de toekomst toe. Bijvoorbeeld door het uitstellen van het ophogen en onderhoud aan wegen in Diemen-Zuid. Gelukkig was de begroting van 2022 beleidsarm met daardoor ook minder uitgaven. De begroting voor 2022 was dan ook de eerste begroting die we goedkeurden. 

 

De komende jaren zullen we ook streven naar sluitende begrotingen. En zullen we onze aanwezige financiële kennis inzetten voor het oplossen van toekomstige financiële problemen. Want niemand zit te wachten op bezuinigingen op voorzieningen of lastenverzwaring van de inwoners. Zodra we meer dieper inzicht hebben in de financiën en de ontwikkelingen met betrekking tot de Algemene uitkering kunt u een duidelijke stip op de horizon met oplossingen van Ons Diemen verwachten.

Lokale Economie

We zullen blijven werken aan het creëren van voorwaarden voor een gunstig ondernemersklimaat waardoor ook de werkgelegenheid in Diemen toeneemt. Diemen kent relatief veel MKB-ondernemers die zich, naast het inzetten voor hun eigen onderneming, tevens inzetten voor de lokale samenleving. Bijvoorbeeld door het organiseren of mogelijk maken van evenementen en het ondersteunen van lokale sport- en culturele verenigingen.

 

Diemen kan niet zonder een sterke lokale economie. Bedrijvigheid biedt werkgelegenheid en maakt de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen. Ondernemers hebben het door de coronacrisis, net als onze inwoners, zwaar en niet gemakkelijk gehad. Daarnaast hebben ontwikkelingen zoals winkelen op het internet en schaalvergroting ook hun effect op de middenstand en bedrijven. De economie zit gelukkig in de lift maar niet voor alle ondernemers. 

 

Beginnende ondernemers hebben het extra zwaar. Zij komen vaak niet in aanmerking voor steun of een bijdrage omdat zij door de lockdowns onvoldoende omzet kunnen aantonen. Mooie en prille ontwikkelingen worden in de kiem gesmoord. Dat zal zeker onze aandacht vragen de komende tijd, want voorlopig is corona onder ons. 

 

Ons Diemen ligt qua verbindingen op een prima plek (kruispunt van de A1 Amsterdam en de A10 Ring Amsterdam en met treinstation Diemen Centrum op de lijn Amersfoort -Amsterdam en het station Diemen Zuid). Ook in relatie tot de kenniscentra in Amsterdam (Watergraafsmeer) ligt de gemeente op een plek die kansen biedt voor zzp’ers en startups. 

 

Duurzame Lokale Economie

We horen dat de investeringen in het verduurzamen van onze woningen en wijken stevig in de papieren zullen lopen. 

 

Collectief betalen de inwoners elk jaar weer een stevige energierekening. Dat geld stroomt als het ware de wijken uit, terwijl de fossiele energie de wijken ‘in’ stroomt. Als we het isoleren van onze woningen over vele jaren kunnen afschrijven en we gaan collectief investeren in schone energietechnologie, dan kunnen we dat grotendeels financieren uit de besparing op diezelfde energierekening. 

 

Daarom is het van belang om bij het verduurzamen van wijken uit te gaan van een gezonde en duurzame wijkeconomie, waarin rendementen terugkomen in het versterken van wijk en samenleving.

Economische Agenda

Wij houden niet van praatstukken over economisch beleid maar kiezen voor een ‘doe’-stuk. 

Onze opvatting is dat de gemeente er niet is om op de stoel van ondernemers te gaan zitten of om ondernemersrisico te dragen. De gemeente is er wel om te stimuleren en te faciliteren. Wij willen de economische agenda zo snel als mogelijk herijken. Daarna niet blijven hangen in overleg, maar aan de slag!

 


Waar willen we in samenwerking met u als ondernemer naar toe werken?

  • Verandering in het ondernemerschap, vraagt een andere invulling van bedrijfsruimte en een flexibele, meedenkende en faciliterende gemeente.
  • De uitstraling en dienstverlening van de gemeente verdient aandacht en kan meetbaar worden gemaakt door mee te doen aan de enquête MKB-vriendelijkste gemeente.
  • Regio: welke ambities eigent de gemeente zich toe in het verband van de Metropoolregio Amsterdam?
  • Detailhandel: maak optimaal gebruik van het winkelcentrum Diemerplein en zorg voor goede aansluitingen op de winkelcentra Diemen-Zuid en Diemen-Noord.
  • Zorgeconomie: zorg nadrukkelijk voor de connectie met lokaal ondernemerschap.
  • Zakelijke dienstverlening: maak gebruik van goed bereikbare locaties, flexibele bedrijfshuisvesting met goede digitale infrastructuur en zet in op broedplaatsen voor startend ondernemerschap (expats, startende ondernemers).