Kunst, Cultuur en Vrije Tijd

Genieten van wat Diemen allemaal te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur en recreatie.

Speerpunten

Verruimen financiële ondersteuning

Created with Sketch.

Waar mogelijk verruimen, maar vooral het vasthouden van de financiële ondersteuning van kunst, cultuur en recreatie.

Initiatieven aanmoedigen

Created with Sketch.

Het aanmoedigen van nieuwe initiatieven in Diemen voor kunst en cultuur activiteiten door het realiseren van een vast buiten podium in bijvoorbeeld het Diemerbos.

Culturele activiteiten

Created with Sketch.

Het stimuleren van deelname aan kunst en culturele activiteiten voor alle inwoners in Diemen.

Ontmoeten in buurthuizen

Created with Sketch.

Buurthuizen zijn cruciale ontmoetingsplekken waar allerlei activiteiten plaatsvinden. 

Als er een sector is die klappen heeft gekregen van de Covid-19 pandemie de afgelopen twee jaar dan is dat de kunst & cultuur sector wel. Daarmee willen wij andere sectoren, zoals de horeca, uiteraard niet te kort doen. Wij hopen dan ook van ganser harte dat we aan het einde zijn van een gesloten maatschappij en dat we in een wereld met Covid-19 de draad weer op kunnen pakken.  

We willen dan ook alle inwoners van Diemen stimuleren om de komende jaren naar buiten te gaan en te genieten van wat Diemen allemaal te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur en recreatie. 

Er is nu al veel om op te noemen en allemaal even belangrijk. Toch willen we nog even de mogelijkheden van de Pastorie onder de aandacht brengen. De Pastorie is door Amsterdam Stadsherstel aangemerkt als rijksmonument. Er zijn in Diemen veel mogelijkheden om het Kunst & Cultuuraanbod uit te breiden. Zo denken wij aan een buitenpodium voor optredens van verenigingen uit Diemen en mogelijke andere artiesten. Een goede optie hiervoor zien wij in bijvoorbeeld het Diemerbos.  

Groeigemeente

Cultuur is hetgeen de mens schept. Cultuur is het geheel van gewoontes van een bepaalde groep mensen zoals muziek, eten, kunst, taal enzovoort. Een gemeenschap zoals Diemen wordt gekenmerkt door onze kunst en cultuur. Een gemeenschap zonder kunst en cultuur is leeg en zal verdwijnen. Kunst en cultuur zijn dus essentieel voor Diemen. Het prikkelt onze creativiteit en stelt ons daarom in staat om dagelijkse problemen op te lossen. 

Door de groei van de gemeente naar 35.000+ inwoners is het noodzakelijk om het aanbod qua kunst, cultuur en vrije tijd hierop aan te passen.  In de Cultuurnota tot 2022 wordt al het ringenmodel van de VNG genoemd 

Dat betekent dat we ons op de diverse onderdelen verder moeten ontwikkelen. Wij moedigen de gemeente aan door te pakken op het ingezette beleid ‘Ontmoeten en verbinden’, hetgeen volledig past bij de participatie ambitie van Ons Diemen. 

Cultuur in Diemen

Cultuur heeft een belangrijke verbindende werking. Het kleurt de samenleving en geeft deze betekenis. Kunst en cultuur verrast, ontroert, verbaast en geeft plezier. De overheid zal kunst en cultuur moeten blijven faciliteren, ondersteunen en stimuleren. In Diemen doet de gemeente dit , naar ons idee, behoorlijk goed. De Bibliotheek, Theater De Omval en de Muziekschool krijgen financiële ondersteuning. Deze belangrijke instellingen zouden niet zonder gemeentelijke subsidie kunnen functioneren. Maar er is meer, zoals bijvoorbeeld het Saan museum, Fort Diemerdam en Schuilkerk de Hoop. 

 

Veel muziekverenigingen, zangkoren (de Diemer Harmonie, Kunstzin, EDOG Muzikaal Theater) en de vele festivals en festijnen in Ons Diemen zijn tevens afhankelijk van een gemeentelijke financiële bijdrage.  Iedereen kent wel het jaarlijkse Diemerfestijn in september. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat er nooit wordt beknibbeld op het gemeentelijk budget van ‘Kunst en Cultuur’ en ervoor moeten pleiten dat het budget waar mogelijk wordt verruimd.   

We willen in Diemen de komende jaren een vast buitenpodium realiseren. In de traditie van de muziektenten die je vroeger had (waar mensen bijeen kwamen om te luisteren of te zingen), bijvoorbeeld in het Diemerbos. In Diemen zijn heel wat verenigingen die daar gebruik van zouden kunnen maken. 

Cultuur is niet alleen van vandaag en ligt er vaak een lange geschiedenis aan vooraf. Cultureel erfgoed is inmiddels een bekende term geworden waarbij de vereniging de Historische Kring een belangrijk rol speelt. Onlangs is de Canon van Diemen gepubliceerd.