Duidelijk voor Diemen!

 

Onze Thema's

Cultuur en Vrije Tijd

Kunst, cultuur en vrije tijd hebben een belangrijke verbindende werking. Het kleurt ons dorp en geeft deze betekenis.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip: groen in de wijk, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie. Lees hier onze speerpunten.

Financiën en economie

De gemeentebegroting en uitgaven moeten zo ingericht zijn dat continuïteit op middellange en lange termijn is gegarandeerd.

Onderwijs

Wij willen dat goed onderwijs in Diemen voor iedereen toegankelijk is. Kansengelijkheid start bij goed onderwijs!

 Participatie

Participatie betekent het deelnemen aan de samenleving, bewoners van Diemen praten mee, doen mee, beslissen mee. 

Sociaal, Zorg en Welzijn

Wij zijn van mening dat Diemen een sociale gemeente is waar men omkijkt naar elkaar. Maar dan moeten de bewoners deze wegen wel weten te vinden zodat de gemeente hen ook kunnen ondersteunen met de nodige zorg.

Sport, bewegen en gezonde leefstijl

We hebben meerdere ideeën ter bevordering van een gezondere leefstijl. Bekijk onze speerpunten.

Veiligheid

Veiligheid gaat veel verder dan politie, brandweer, medische hulpverlening of verkeersveiligheid, het gaat om het veiligheidsgevoel, in alle aspecten van het leven, van jong tot oud.

Verkeer en vervoer

Veilig naar school, veilig in het verkeer! Wij willen inwoners actief betrekken bij de verkeersveiligheid vraagstukken.

Wonen

Ons Diemen wil met een nieuwe blik op de realiteit alternatieven ontwikkelen zodat inwoners van Diemen de gemeente niet hoeven te verlaten.